• Finančni leasing sodi med najbolj dostopne načine financiranja.
  • Postopek je sklenjen hitro, preprosto in pregledno. Obseg dokumentacije, ki je potrebna za odobritev leasinga, je minimalen.
  • V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja so pri finančnem leasingu pogoji financiranja v večji meri prilagojeni vašim potrebam.
  • Vaši odplačilni sposobnosti prilagodimo tako višino prvega pologa kot čas trajanja leasinga in dinamiko nadaljnjih obveznosti.
  • Dodatna zavarovanja, ki jih zahtevajo druge oblike financiranja, pri finančnem leasingu praviloma niso potrebna.
  • Kot podjetje ali samostojni podjetnik za predmet leasinga lahko uveljavljate vse davčne olajšave (amortizacija osnovnega sredstva, poračunavanje vstopnega DDV).