NAVODILA ZA ELEKTRONSKO POŠILJANJE DOKUMENTACIJE

Spoštovani!

Ker je pravočasna ureditev dokumentacije zelo pomembna, vas prosimo, da si v nadaljevanju preberete navodila za pošiljanje le-te po elektronski pošti.

Vezano na pogodbena določila obnovitve zavarovanja in registracijo vozila, vas prosimo, da nam najkasneje do poteka veljavnosti zavarovanja in registracije pošljete
kopijo prometnega dovoljenja in kopijo zavarovalne police z vpisom Gorenjska banka d.d., Kranj, (kot zavarovanca) po e-pošti na naslov zavarovanja@gb-leasing.si.

 

Pri pošiljanju prosim upoštevajte sledeča navodila:

  • Polja označena z rdečo so obvezna
  • Podatki na dokumentih naj bodo jasno razvidni in čitljivi
  • Fotografije naj bodo narejene brez odbojne svetlobe
  • Zajet naj bo celoten dokument (prometno dovoljenje obojestransko)

Vzorec ustreznih fotografij prometnega dovoljenja in zavarovalne police:

Za vsa morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodaj navedenih kontaktnih podatkih.

Kontaktni podatki:

Telefon: 01 565 99 00 – splošne informacije o dokumentaciji in prejemu le-te
01 565 99 18 in 01 565 99 67 – vezano na ponudbe in zavarovalne police
E-pošta: zavarovanja@gb-leasing.si
Naslov: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

 

Želimo vam srečno vožnjo še naprej in vas lepo pozdravljamo!