Seznam potrebne dokumentacije za fizične osebe

Zaposleni/samozaposleni:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • zadnje tri plačilne liste (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, predložijo dohodninsko napoved za preteklo leto)
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
 • kopija kartice transakcijskega računa
 • kopija davčne številke

Kmetovalci:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • odločba o statusu kmeta
 • kopija osebne izkaznice in davčna številka
 • zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list
 • kopija zadnjega katastrskega dohodka
 • kopija kartice transakcijskega računa
 • bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Upokojenci:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • dokazilo ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnji mesec
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja
 • kopija kartice osebnega računa
 • kopija davčne številke

Poroki:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • če je porok (samo)zaposlena: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene
 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence
 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe
 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike

Dokumenti za prenos – fizične osebe

   Vloga lizing – fizična oseba

   Vloga lizing – fizična oseba (porok)


   Vloga najem – fizična oseba

   Vloga najem – fizična oseba (porok)


   Obrazec za vpogled v SISBON

   Upravno izplačilna prepoved

Seznam potrebne dokumentacije za pravne osebe

Pravne osebe:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • kopija osebne izkaznice in davčna številka zastopnika družbe
 • kopija davčne številke pravne osebe
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • sklep o vpisu v register

Samostojni podjetniki:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • kopija osebnega dokumenta
 • kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • kopija davčne številke

Poroki:

 • izpolnjena vloga za financiranje
 • če je porok (samo)zaposlena oseba: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene osebe
 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence
 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe
 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike

Dokumenti za prenos – pravne osebe

   Vloga lizing – pravna oseba

   Vloga lizing – pravna oseba (porok)


   Vloga najem – pravna oseba

   Vloga najem – pravna oseba (porok)


   Obrazec za vpogled v SISBON