Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu družbe GB Leasing d.o.o. (www.gb-leasing.si). Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. GB Leasing si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu GB Leasing, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših bančnih delavcih. GB Leasing pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, GB Leasing za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj GB Leasing zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato GB Leasing ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. GB Leasing lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

GB Leasing vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni.  GB Leasing si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Namen vsebin, ki so vam dostopne na spletnem mestu, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi s finančnimi in podobnimi odločitvami, saj zgolj podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za njihovo oblikovanje.

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, predstavljena na spletnem mestu, so bila, kolikor je znano GB Leasingu, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. GB Leasing ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu.

To spletno mesto je intelektualna lastnina GB Leasinga. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last GB Leasinga ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last GB Leasinga ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja GB Leasinga oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov: GB Leasing d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, T: 01 565 99 00, E: urska.simonic@gb-leasing.si.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

GB Leasing si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Podatki, posredovani prek spletnega mesta

Kot uporabnik spletne strani družbe GB Leasing, njenih pristajalnih strani in podstrani imate med drugim možnost, da prek izpolnjenih predpripravljenih spletnih obrazcev od družbe pridobite izbrane (dodatne) informacije ali pojasnila, se dogovorite za sestanek ali pa družbi prek spletnega obrazca naročite, da v naprej pripravi dokumentacijo, ki je potrebna za kasnejšo uporabo izbrane storitve.

Z oddajo izpolnjenega spletnega obrazca soglašate, da družba tako pridobljene podatke obdeluje in hrani za namene izpolnjevanja obveznosti do svojih strank ter morebitnega poročanja nadzornim organom, ki nadzorujejo poslovanje družbe. GB Leasing se zavezuje vse pridobljene podatke hraniti, varovati in obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 94/2007).

Povsod, kjer je to naznačeno (običajno na dnu spletne strani), s strinjanjem s pogoji uporabe in določili potrjujete, da ste prebrali predstavljene splošne pogoje, dodatne pogoje in vzorce pogodb za naročene produkte in storitve ter da jih v celoti sprejemate. Prosimo vas in vam priporočamo, da dokumente skrbno preberete.

Z vnosom elektronskega naslova in potrditvijo podatkov se strinjate z uporabo osebnih podatkov za zbiranje baze podatkov za namene trženja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, do vašega morebitnega pisnega preklica. Seznanjeni ste, da se lahko iz sistema dobivanja sporočil kadarkoli izpišete z e-sporočilom na naslov info@gb-leasing.si ali na e-naslov, ki je v ta namen naznačen na samem sporočilu. Družba se zavezuje, da bo hranila, obdelovala in varovala tako pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Politika piškotkov

Spletni piškotki (v nadaljevanju: piškotki) so majhne datoteke, ki jih med obiskom spletnega mesta strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku, ta pa jih nato naloži na uporabnikovo napravo (računalnik, tablico, pametni telefon), s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta.

Na spletnem mestu se uporabljajo piškotki, s katerimi se pridobijo informacije o načinu uporabe spletnega mesta. To so piškotki, ki preko podatka o naslovu internetnega protokola (IP) omogočajo predvsem analizo pogostosti in vsebine brskanja po spletnem mestu ter nekaterih vedenjskih vzorcev uporabnika (npr. uporabnikova zanimanja, navade, vedenje, izbire, nastavitve).

Ponudnik GB Leasing na spletnem mestu www.gb-leasing.si uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča izbranim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih). Uporabnik s podajo soglasja za uporabo piškotkov daje soglasje ponudniku GB Leasing in tretjim osebam (Google, Google Analytics).

Uporabljeni piškotki so naslednji:

 • Osnovni: Ti piškotki so nujni za pravilno delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov ni mogoče nuditi zahtevanih storitev.
 • Funkcionalni: Ti piškotki niso osnovni, vendar jih uporabljamo, ker omogočajo različne koristne funkcije na spletnem mestu
 • Drugi piškotki: Piškotki tretjih ponudnikov na primer Google, YouTube, Facebook itd., niso pod našim nadzorom. Ti piškotki se odložijo v primeru, da si ogledate določene vsebine spletnega mesta.
 • Analitični: Ti piškotki se uporabljajo za sledenje spletnim statistikam in dejavnosti obiskovalcev na spletnem mestu.
 • Oglaševalski: Ti piškotki se uporabljajo za zagotavljanje prikaza oglasov, ki so primerni za vas in vaše interese.

S podajo soglasja v piškotke se uporabnik strinja s shranjevanjem piškotkov in dostopom do piškotkov (oz. podatkov, pridobljenih s piškotki), že shranjenih v uporabnikovi napravi.

Uporabnik lahko o tem, ali in katere piškotke lahko upravljavci oziroma ponudniki namestijo na njegovo opremo, odloči tudi z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku. Spremembo nastavitev piškotkov lahko uredi s klikom na “Spremeni nastavitve piškotkov”, ki se nahaja v nogi vsake strani oz. podstrani na spletnem mestu GB Leasing.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Uvod

V Gorenjski banki d.d., Kranj se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Po novi zakonodajni ureditvi, ki jo določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), morajo upravljavci osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujejo, da se seznanijo z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogoča zadostno informiranost.

Gorenjska banka d.d., Kranj, kot upravljavec vaših osebnih podatkov, je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki bodo strankam na enem mestu omogočile pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.

V Gorenjski banki d.d., Kranj  pridobivamo osebne podatke strank iz različnih virov – v večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za posamezen bančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno prek uporabe bančnih produktov in storitev, določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz in podobno. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o strankah, ki so nam dostopne, ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, spletnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v banki obdelujemo za opravljanje svojega dela.

Gorenjska banka d.d., Kranj bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Gorenjska banka d.d., Kranj se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše pisne privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov in da bo navedene osebne podatke obdelovala le v sklopu zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov obdelave osebnih podatkov.

1. Pomen izrazov

Pomen izrazov v teh splošnih pogojih:

 • osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti;
 • obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;
 • oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja;
 • segmentiranje: pomeni ugotavljanje, opredelitev in razvrščanje posameznikov v jasno prepoznavne segmente za namen neposrednega trženja na podlagi naslednjih osebnih podatkov posameznikov, vključenih v segment: starost, stalno ali začasno prebivališče, blago ali storitve upravljavca, ki jih posameznik uporablja ali želi uporabljati;
 • psevdonimizacija: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku;
 • zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni skladno s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi;
 • upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave, npr. Gorenjska banka  d.d., Kranj;
 • obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 • privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • kršitev varstva osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani;
 • nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec;
 • čezmejna obdelava osebnih podatkov: pomeni bodisi (1)obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v sklopu dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, (2) bodisi obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v sklopu dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava izrazito vpliva ali bi lahko izrazito vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

2. Podatki o upravljavcu

Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

Identifikacijska številka za DDV: SI42780071

Matična številka: 5103061000

Spletni naslov: http://www.gbkr.si

Gorenjska banka d.d., Kranj  zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

3. Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: dpo@gbkr.si ali na telefonski številki: +386 (0)4 2084 364.

4. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

 • V sklopu opravljanja svoje zakonite dejavnosti Gorenjska banka d.d., Kranj zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za sklepanje posamezne pogodbe z banko in zajemajo naslednje vrste: sociodemografski podatki, kontaktni podatki, podatki o osebnih dokumentih, ki jih stranka predloži banki, in preostali poslovni podatki stranke z banko.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v sklopu katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

5. Nameni za obdelavo in pravna podlaga

5.1. Obdelava podatkov na zakonski podlagi oz. v zakonitem interesu banke

 • Gorenjska banka d.d., Kranj obdeluje zbrane osebne podatke svojih strank za namene izvajanja posameznih bančnih storitev oz. produktov (kot npr. za odpiranje in vodenje računov, depozitov, direktnih obremenitev in trajnih nalogov, izvajanje plačil, raznih vrst varčevanj, kreditov, garancij, akreditivov, zavarovanj, za pošiljanje SMS-sporočil o stanju na TRR in o transakcijah, opravljenih s plačilnimi karticami Gorenjske banke, ter za spremljanje zadovoljstva komitentov (vključno reklamacije) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov.
 • Zagotovitev osebnih podatkov je tako pogodbena obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo bančništvo in relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov.
 • Če bi posameznik želel pridobiti podatke o vseh namenih, za katere Gorenjska banka d.d., Kranj uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Gorenjska banka d.d., Kranj  mu bo v takem primeru posredovala natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov in njihove pravne podlage.

5.2. Obdelava podatkov na podlagi soglasja stranke za namen neposrednega trženja

 • Obdelava osebnih podatkov pa lahko temelji tudi na izrecnem soglasju stranke, ki banki omogoča uporabo podatkov za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi banke in pogodbenih partnerjev, za izvajanje aktivnosti vzorčenja, izvajanja raziskav in statistične obdelave podatkov o strankah ter za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije.
 • Če stranka ne poda soglasja za izvajanje naštetih trženjskih aktivnosti banke, ga poda delno ali soglasje prekliče, bo Gorenjska banka d.d., Kranj takšno stranko obveščala le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja, obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
 • Podaja soglasja za izvajanje trženjskih aktivnosti banke ni pogojena s sklenitvijo pogodbe za bančno storitev ali produkt. Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in to, če se stranka odloči, da ga ne želi podati oz. ga pozneje prekliče, v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z banko, oz. zanjo to ne pomeni dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.
 • Načini, kako lahko stranka prekliče svoje soglasje ali spremeni načine komuniciranja z banko, so predstavljeni v 8. poglavju teh splošnih informacij.
 • Vedno velja zadnja različica podanega soglasja za izvajanje neposrednega trženja. Če stranka ne pribeleži datuma, velja datum prejema soglasja v banki oz. datum vnosa soglasja v IT-sistem banke.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj na podlagi izrecne pisne uporabnikove privolitve posreduje osebne podatke osebam, navedenim v izrecni pisni privolitvi.

6. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 • Uporabniki osebnih podatkov so bančni uslužbenci in bančni pogodbeni obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje ter pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju zaupnih podatkov strank. Podrobnejše informacije o pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri pooblaščencu za varstvo podatkov na naslovu: dpo@gbkr.si.
 • Podatki o strankah so poslovna skrivnost banke. Bančni delavci do podatkov dostopajo skladno s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj lahko opravi poizvedbo in pridobi podatke o strankinih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njenem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če jih banka ne bi imela oziroma jih kljub njenemu pozivu stranka ni osebno posredovala banki, pa so ti podatki potrebni za dosego namena izpolnjevanja pogodbenih obveznostih.

7. Hramba osebnih podatkov

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, niso opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Soglasje, podano za izvajanje trženjskih aktivnosti, velja do preklica. Ko stranka prekliče svoje soglasje, Gorenjska banka d.d., Kranj njenih podatkov za ta namen ne uporablja več.

8. Pravice strank

 • Gorenjska banka d.d., Kranj zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem dostopa do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko vloži zahtevo z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je predviden za vsako posamezno pravico in je na voljo v poslovalnicah banke.
 • Prejete zahtevke posameznikov obravnava pooblaščenec za varstvo podatkov. Gorenjska banka d.d., Kranj mora na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v mesecu dni.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko Gorenjska banka d.d., Kranj  zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti, ker se ponavljajo, lahko Gorenjska banka d.d., Kranj (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa, ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 • Pravica posameznika do seznanitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do preprostega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od banke dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
 • Pravica do popravka: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
 • Pravica do izbrisa: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Zahteva se vloži pisno z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je na voljo v poslovalnicah banke.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Gorenjska banka d.d., Kranj omeji obdelavo, kadar velja eden izmed naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki banki omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Gorenjska banka d.d., Kranj  osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena skladno z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
 • Zahteva za omejitev obdelave se vloži s posebnim obrazcem, ki je na voljo v poslovalnicah banke.

9. Preklic privolitve stranke

 • Izrecno soglasje stranke je zahtevano le za izvajanje trženjskih aktivnosti banke. Če želi stranka preklicati že podano soglasje, lahko to stori z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga dobi v poslovalnicah na svojo zahtevo.
 • Stranke pa se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil banke prek komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako se odjaviti, je navedena na koncu sporočila banke. Gorenjska banka d., Kranj  bo zahtevo stranke po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati najpozneje 15 dni po prejemu.

10. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 • Zoper molk upravljavca (če torej Gorenjska banka d.d., Kranj ne odgovori posamezniku v zakonskem roku 1 meseca) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.
 • Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora. Zahtevo in pritožbo lahko stranka poda s posebnim obrazcem, ki je objavljen na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.

11. Zagotovitev podatkov je statutarna in pogodbena obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe

 • Zagotovitev osebnih podatkov je statutarna in pogodbena obveznost, ki je nujna za izvrševanje posameznega bančnega produkta oz. storitve.
 • Gorenjska banka d.d., Kranj stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje zakonskih določil in zakonitega interesa banke.
 • Če posameznik, ki želi z banko skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki je nujna za izpolnjevanje poslovnega razmerja, bo Gorenjska banka d.d., Kranj odstopila od takšnega poslovnega razmerja.

12. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

 • Gorenjska banka d.d., Kranj uporablja določene avtomatizirane procese, pri katerih se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali nanj izrazito vpliva (kot npr. kreditna sposobnost …). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bodo omogočene pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način, in pravica do izpodbijanja take odločitve.
 • V določenih primerih je Gorenjska banka d.d., Kranj upravičena oblikovati profile strank, ko je na primer treba oceniti kreditojemalčevo kreditno sposobnost.

13. Končne določbe

 • Gorenjska banka d.d., Kranj si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v vseh poslovalnicah banke in na njeni spletni strani.

Gorenjska banka d.d., Kranj
GB Leasing d.o.o.