Pogosta vprašanja in odgovori

+
Ali je kasko potreben ves čas trajanja leasinga?

Kasko zavarovanje je obvezno za celoten čas financiranja vozila.

+
Ali lahko odjavim vozilo?

Vozilo mora biti ves čas financiranja prijavljeno v promet. Brez našega pooblastila ga ne smete in ne morete odjaviti iz prometa.

+
Ali lahko plačam leasing obrok in obrok za zavarovanje na eni položnici?

Da. Leasing-obrok in obrok zavarovanja lahko plačate skupaj, z eno položnico. Zneska obeh obrokov seštejete, vsoto pa nakažete na številko našega tekočega računa oz. na sklic, ki je naveden na obvestilu za plačilo.

+
Ali potrebujem soglasje za vožnjo v tujini?

Da, za vožnjo v tujini tudi potrebujete naše soglasje. Pridobite ga na podlagi prejete kopije osebnega dokumenta voznika in prometnega dovoljenja.

+
Kaj se zgodi, če zamudim s plačilom obroka?

Če zamudite s plačilom 15 dni po zapadlosti leasing-obroka, prejmete po pošti opomin. Stroške opomina je potrebno poravnati v roku 8 dni od izdaje opomina, zaračunajo se vam tudi zamudne obresti.

+
Kaj storim, če želim prodati vozilo, ki ga imam na leasing?

Pogodbo o financiranju morate predčasno zaključiti. Ponudbo za predčasen odkup vam naredimo ob vašem zahtevku. Če imate geslo, si lahko ponudbo za predčasen odkup izdelate sami. Po izvedenem poplačilu nas obvestite. Ko je znesek knjižen, vam pošljemo izjavo o poplačilu po pošti. Z izjavo greste h kateremu koli nosilcu javnega pooblastila, ki opravlja upravne postopke, povezane z registracijo motornih in priklopnih vozil, in uredite prepis.

+
Kako predčasno odplačam leasing?

Ponudbo za predčasen odkup vam naredimo ob vašem zahtevku. Če imate geslo, si lahko ponudbo izdelate sami.

+
Kako ukinem direktno bremenitev ali trajnik?

Direktno bremenitev ukinete tako, da nam prek elektronske pošte, faksa ali navadne pošte pisno sporočite svojo odločitev, mi pa prekinemo direktno bremenitev v vašem imenu.
Trajnik ukinete tako, da greste na svojo matično banko in ga prekinete.

+
Kako vzpostavim direktno bremenitev ali trajnik?

Direktno bremenitev vzpostavite, ko pri nas podpišete obrazec za direktno bremenitev. S tem nas pooblastite, da mi urejamo plačila. Trajnik vzpostavite tako, da greste na svojo matično banko in vam banka vzpostavi trajnik.

+
Kdaj prejmem izjavo o poplačilu, da uredim prepis vozila?

Obvestite nas o izvedenem poplačilu. Ko je znesek knjižen, vam pošljemo izjavo o poplačilu po pošti. Z izjavo greste h kateremu koli nosilcu javnega pooblastila, ki opravlja upravne postopke, povezane z registracijo motornih in priklopnih vozil, in uredite prepis.

+
Leasingojemalec je umrl. Kako je možno prevzeti leasing?

Potrebna je izpolnjena vloga za spremembo k financiranju, mrliški list in pravnomočen sklep o dedovanju. Če slednjega ni, potrebujete izjavo vseh morebitnih dedičev, da se strinjajo o prevzemniku in se sami odpovedujejo tej pravici in obveznosti po leasing pogodbi. Ob tem potrebujete še  kopijo osebnega dokumenta in davčne številke.

+
Naredila se je škoda na vozilu. Kako pridobim pooblastilo za urejanje škode oz. kaj v primeru, da ne izpolnjujem pogojev za izdajo pooblastila?

V primeru škodnega dogodka nam posredujte cenilni zapisnik o škodi (pridobljen od zavarovalnice). Na podlagi tega vam bomo izdali pooblastilo za urejanje škode. V kolikor ne izpolnjujete pogojev za izdajo pooblastila, pa nas kontaktirajte.

+
Prejel sem ponudbo za zavarovanje. Kaj sedaj?

Izpolnjeno in podpisano ponudbo za sklenitev zavarovanja pošljite na enega izmed naših naslovov. Pripravili in poslali vam bomo zavarovalno polico in račun.

+
Preteklo je več kot 31 dni od poteka registracije. Kaj moram storiti?

Obvestite nas o poteku registracije in izdali vam bomo pooblastilo za odjavo in takojšnjo prijavo vozila. S pooblastilom boste lahko uredili ponovno registracijo vozila.

+
Rad bi prevzel leasing. Kaj potrebujem in kako poteka prevzem?

Prevzem leasinga je možen na fizično ali pravno osebo. Enako kot pri sklepanju leasinga na novo, je tudi v tem primeru potrebnadokumentacija, minimalen 10 % polog financiranja, strošek, ki nastane za prevzem leasinga.

+
Sprememba dobe financiranja pogodbe: podaljšal bi dobo leasinga, moratorij na pogodbo, skrajšal bi dobo leasinga. Kaj je potrebno storiti?

Predpogoj je, da so poravnane zapadle terjatve in izpolnjena vloga za spremembo pogodbe o financiranju:

  • maksimalna doba financiranja je 84 mesecev za finančni leasing
  • maksimalna starost predmeta leasinga ob poteku pogodbe je 12 let
  • maksimalna doba moratorija je 3 mesece

Na podlagi izpolnjenih pogojev gre vloga na odobritev v poslovodstvo. Ob tem nastane strošek reprograma, ki ga je potrebno poravnati ob izvedbi reprograma.

+
Spremenil sem stalno prebivališče, ime, priimek … Kaj moram storiti?

Za spremembo stalnega prebivališča, imena ali priimka nam posredujte kopijo osebnega dokumenta z razvidnimi relevantnimi podatki. V kolikor želite le spremeniti naslov za pošiljanje položnic, lahko za to zaprosite prek elektronske pošte, faksa ali navadne pošte.

+
Ali potrebujem pooblastilo za spremembo v homologaciji ali prometnem dovoljenju (npr. sprememba naslova, temnitev stekel)?

Naše pooblastilo potrebujete za vsako spremembo na vozilu ali v prometnem dovoljenju.

+
Ali potrebujem soglasje za vožnjo za družinske člane?

Soglasje za vožnjo lahko ožji družinski člani pridobijo na podlagi prejete kopije osebnega dokumenta novega uporabnika in prometnega dovoljenja.

+
Kaj storiti, če nimam vozniškega izpita in ne morem podaljšati registracije?

V primeru, da leasingojemalec nima vozniškega dovoljenja, lahko v njegovem imenu to uredi ožji družinski član, za to pa potrebuje pooblastilo leasinga. Pridobi ga tako, da nam posredujete kopijo prometnega dovoljenja, osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja osebe, ki bo urejala registracijo.

+
Kako pridobim geslo za vpogled svoje pogodbe?

Za pridobitev gesla morate podpisati zahtevek za uporabo spletne aplikacije, ki ga prejmete ob podpisu pogodbe, lahko pa ga dobite tudi naknadno.

+
Kje najdem številko pogodbe?

Št. pogodbe se nahaja na posebnem delu pogodbe, na računu za obrok, opominu in računu za zamudne obresti.