Financiranje osebnih vozil, motorjev, bivalnikov

Omogočamo finančni leasing za nova in rabljena osebna vozila, motorje in bivalnike, pri čemer vsota starosti vozila in doba odplačevanja ne sme presegati 14 let. Če se na primer odločite za 7 let staro vozilo, doba financiranja ne more biti daljša od 7 let. Najdaljša doba odplačevanja sicer znaša 8 let.

Postopek

Smo hitri in učinkoviti. Izbira želenega vozila vam bo vzela še največ časa. Ko pa se zanj odločite, bo postopek izpeljan v petih korakih:

 1. pripravite potrebno dokumentacijo
 2. odobrimo finančni najem
 3. podpišemo pogodbo, plačate prvi polog
 4. premičnino lahko prevzamete
 5. registracija, tehnični pregled in zavarovanje

Dokumentacija

V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja je pri finančnem leasingu obseg dokumentacije, ki je potrebna za odobritev, minimalen. Preverite:

Zaposleni/samozaposleni

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • zadnje tri plačilne liste (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, predložijo dohodninsko napoved za preteklo leto)

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • kopija davčne številke

Upokojenci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • dokazilo ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnji mesec

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja

 • kopija kartice osebnega računa

 • kopija davčne številke

Kmetovalci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • odločba o statusu kmeta

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka

 • zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list

 • kopija zadnjega katastrskega dohodka

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike