Financiranje kmetijske mehanizacije

Omogočamo finančni leasing za traktorji, prikolice, kombajni in druge poljedelske stroje, doba odplačevanja pa lahko traja od 12-60 mesecev. Vsota starosti premičnine in dobe odplačevanja pa ne sme biti daljša od 10 let. Če se torej odločite za 5 let staro premičnino, maksimalna doba financiranja znaša 5 let.

Postopek

Smo hitri in učinkoviti. Izbira želenega vozila vam bo vzela še največ časa. Ko pa se zanj odločite, bo postopek izpeljan v petih korakih:

 1. pripravite potrebno dokumentacijo
 2. odobrimo finančni najem
 3. podpišemo pogodbo, plačate prvi polog
 4. premičnino lahko prevzamete
 5. registracija, tehnični pregled in zavarovanje

Dokumentacija

V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja je pri finančnem leasingu obseg dokumentacije, ki je potrebna za odobritev, minimalen. Preverite:

Zaposleni/samozaposleni

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • zadnje tri plačilne liste (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, predložijo dohodninsko napoved za preteklo leto)

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • kopija davčne številke

Upokojenci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • dokazilo ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnji mesec

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija kartice osebnega računa

 • kopija davčne številke

Kmetovalci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • odločba o statusu kmeta

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka

 • zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list

 • kopija zadnjega katastrskega dohodka

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike