Financiranje tovornih vozil, priklopnikov, avtobusov

Omogočamo finančni leasing za nova in rabljena lahka in težka tovorna vozila,  priklopnike in polpriklopnike ter avtobuse. Vsota starosti vozila in dobe odplačevanja, ki lahko traja od 12 do 60 mesecev, ne sme presegati 10 let. Če se na primer odločite za 5 let staro težko tovorno vozilo, doba financiranja ne more biti daljša od 5 let (60 mesecev).

Nova lahka tovorna vozila do 3,5t skupne teže, pa lahko financiramo z dobo odplačevanja od 12 do 84 mesecev. Za rabljena lahka tovorna vozila velja omejitev starosti vozila do 10 let, kar pomeni, da lahko 4 leta staro vozilo financiramo z dobo odplačevanja do 6 let (72 mesecev).

Dokumentacija

V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja, je pri finančnem leasingu postopek odobravanja in dokumentacija, ki je potrebna za odobritev, relativno nezahtevna.
Preverite:

Pravne osebe

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka zastopnika družbe

 • kopija davčne številke pravne osebe

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • sklep o vpisu v register

 • namen investicije in kratek opis poslovanja

Samostojni podjetniki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • kopija davčne številke

 • namen investicije in kratek opis poslovanja

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena oseba: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene osebe

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike