Finančni leasing

 • Finančni leasing je dobro uveljavljena in preizkušena oblika financiranja, ki je primerna tako za fizične kot za pravne osebe, podjetnike in kmetovalce.
 • Pri finančnem leasingu premičnino, ki ste si jo izbrali, kupi leasingodajalec, ki je tudi njen pravni lastnik. Premičnino vam preda v poslovno ali zasebno uporabo, s čimer postanete njen ekonomski lastnik.
 • Ko so poplačane vse pogodbene obveznosti, postanete tudi pravni lastnik premičnine, ki je bila predmet leasinga.

Finančni leasing z ostankom vrednosti

 • Finančni leasing s preostankom vrednosti se ob enakih pogojih (cena, obdobje financiranja, višina lastne udeležbe, obrestna mera) od običajnega finančnega leasinga razlikuje po tem, da so mesečni obroki nižji, zadnji obrok pa je višji.
 • Mesečni obroki so nižji zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice v posameznem obroku, saj je del glavnice prestavljen v zadnji obrok. Višji kot je preostanek vrednosti vozila v zadnjem obroku, nižji so mesečni obroki.
 • Po izteku pogodbenega razmerja se lahko odločite za to, da (a) plačate pogodbeno določen dodatni obrok in pridobite jo lastništvo nad predmetom leasinga ali pa (b) podaljšate pogodbo na podlagi pogodbeno določenega dodatnega obroka.

Najem vozil 

 • Storitev najema je na voljo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.
 • V poštev pride takrat, ko vam lastništvo ni najbolj pomembno, pač pa vas zanima predvsem uporaba vozila.
 • Kot najemodajalec vam vozila oddamo v najem, vi pa ga kot najemnik uporabljate skladno z dogovorjenimi pogoji. Ob izteku pogodbe najem lahko podaljšate ali pa nam vozilo vrnete.
 • Omogoča optimizacijo stroškov voznega parka, saj ne povečuje bilančne zadolženosti, hkrati pa strošek najema znižuje davčno obremenitev podjetja.
 • Višina najemnine je prilagojena vaši predvideni letni uporabi vozila (doba najema, dejavnost, število prevoženih kilometrov …).