Financiranje tovornih vozil, priklopnikov, avtobusov

Omogočamo finančni leasing za nova in rabljena lahka in težka tovorna vozila,  priklopnike in polpriklopnike ter avtobuse. Vsota starosti vozila in dobe odplačevanja, ki lahko traja od 12 do 60 mesecev, ne sme presegati 12 let. Če se na primer odločite za 5 let staro tovorno vozilo, doba financiranja ne more biti daljša od 7 let.

Dokumentacija

V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja je pri finančnem leasingu obseg dokumentacije, ki je potrebna za odobritev, relativno nezahteven. Preverite:

Pravne osebe

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka zastopnika družbe

 • kopija davčne številke pravne osebe

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • sklep o vpisu v register

Samostojni podjetniki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • kopija davčne številke

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena oseba: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene osebe

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike